Lékařské služby

Poskytujeme smluvním partnerům následující služby: 

 • pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní)
 • prohlídky pro profesionální řidiče, řidiče referenčních vozidel dle platné vyhl. č. 277/2004 Sb.
 • vydávání posudků k řízení motor. vozidel. dle platné vyhlášky
 • prohlídky k získání svářečských průkazů, jeřábnických, vazačských průkazů
 • prohlídky při práci na noc
 • vydávání zdravotních průkazů pro pracovníky v potravinářství.
 • vydávání posudků o zdravotní způsobilosti
 • očkování zaměstnanců přímo v organizaci klienta (chřipka, klíšťová encephalitida)
 • školení laické první pomoci pro skupinu zaměstnanců
 • kontrola vybavení lékárniček
 • kontroly pracovišť organizací a zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na zaměstnance
 • poradenské služby v oblasti pracovního prostředí ( včetně problematiky hluku, prašnosti, chemických látek, vibrací přenášených na ruce, jednostranné,dlouhodobé a nadměrné zátěže horních končetin a dalších faktorů pracovního prostředí)
 • kontrola zdravotního stavu dlouhodobě nemocných nebo opakovaně nemocných zaměstnanců
 • konzultace v případě hrozící choroby z povolání a prevence nemocí z povolání

 

Závodní preventivní péče pro zaměstnance

 • provedeme periodické preventivní prohlídky pracovníků ve všech kategoriích pracovních rizik
 • rozsah preventivních prohlídek je vymezen příslušnými prováděcími předpisy a je stanoven tak, aby měl dostatečnou vypovídací hodnotu pro zaměstnance i pro zaměstnavatele z hlediska splnění povinnosti zajistit závodní preventivní péči včetně ochrany zdraví před nemocemi z povolání a pracovními úrazy
 • preventivní prohlídky zaměstnanců zorganizujeme v dohodnutém termínu, minimalizujeme čas nutný k provedení preventivních prohlídek
 • součástí smluvního vztahu je poskytování léčebné péče zaměstnancům klienta v případě akutního onemocnění
 • jsme připraveni vám naslouchat a po vzájemné dohodě vyhovět individuálním požadavkům

STORK MEDICAL s.r.o. | IČO : 29295939 | Sídlo : Lísky 996/36, Komín, 624 00 Brno | Spisová značka C 71921/KSBR Krajský soud v Brně | +420 543 212 417 | josef.stork@volny.cz | GDPR | O cookies