STORK MEDICAL s.r.o. 

STORK MEDICAL s.r.o. - pracovní lékařství

Nestátní zdravotnické zařízení bylo registrováno v roce 1997. Od svého vzniku pomáhá klientům různé velikosti a zaměření při řešení jejich povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V průběhu již více než desetiletého působení bylo poskytování lékařské péče přizpůsobováno potřebám klientů. Nárůst zájmu o poskytované služby směřoval k vybudování systému péče tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a efektivita poskytované péče. Zaručujeme operativní přístup.

Cílem je poskytování vysoce kvalitní pracovně lékařské péče – závodní preventivní péče za rozumnou cenu. Tato péče je zaměřena hlavně na Brno a okolí.
Lékaři mají specializaci v oboru pracovní lékařství ( hygiena práce a nemoci z povolání ) i oboru praktické lékařství pro dospělé. Máme praktické zkušenosti v oblasti chorob z povolání, problematiky pracovního prostředí, ale také otázek spojených s praxí praktického lékaře pro dospělé ve vztahu k poskytování závodně preventivní péče.

Zajišťujeme závodní preventivní péči v Brně a okolí pro více než 147 klientů různé velikosti. Od organizace, která zaměstnává 1800 zaměstnanců až po malé organizace do 5 zaměstnanců. Na pracovištích našich klientů je zastoupeno téměř celé spektrum faktorů pracovního prostředí-hluk, vibrace přenášené na ruce, zátěž horních končetin jednostrannou, dlouhodobou a nadměrnou zátěží, chemické škodliviny, prašnost,alergeny atd. Péči poskytujeme ale také organizacím, kde není problematika pracovního prostředí tak závažná (školy, kanceláře, administrativa apod.).

Kontaktní informace

STORK MEDICAL s.r.o.
Vídeňská 267/56a
Brno-Štýřice
639 00
Česká republika
IČ:
DIČ
N 49°10.81750', E 16°35.62885
STORK MEDICAL s.r.o. - ekatalog.czPsychologické a psychiatrické ordinace - ekatalog.cz