Přijmu zdravotní sestru

Přijmu zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře v Rajhradě na úvazek 0.5.

Bližší informace MUDr. Josef Štork

Telefon: 721 376 042

E-mail: josef.stork@volny.cz

Změna adresy ordinace!

Od 1.2.2023 ordinujeme na adrese: Křenová  261/65c,
Brno-Trnitá, PSČ 602 00

Jde o bývalou polikliniku Šmeral Brno. Do ordinace se projde vrátnicí do leva. Vrátnému se hlásí  jen návštěva lékaře. Nic se nezapisuje.

Upozornění: před poliklinikou Šmeral není možné parkovat!!! Nutno použít  městskou hromadnou dopravu. 

Neprocházejte turniketem po pravé straně obslužného pultu strážných !!!

Do naší ordinace odbočte před pultem strážných do leva!!!

STORK MEDICAL s.r.o. 

STORK MEDICAL s.r.o. - pracovní lékařství

Nestátní zdravotnické zařízení bylo registrováno v roce 1997. Od svého vzniku pomáhá klientům různé velikosti a zaměření při řešení jejich povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V průběhu již více než desetiletého působení bylo poskytování lékařské péče přizpůsobováno potřebám klientů. Nárůst zájmu o poskytované služby směřoval k vybudování systému péče tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a efektivita poskytované péče. Zaručujeme operativní přístup.

Cílem je poskytování vysoce kvalitní pracovně lékařské péče – závodní preventivní péče za rozumnou cenu. Tato péče je zaměřena hlavně na Brno a okolí.
Lékaři mají specializaci v oboru pracovní lékařství ( hygiena práce a nemoci z povolání ) i oboru praktické lékařství pro dospělé. Máme praktické zkušenosti v oblasti chorob z povolání, problematiky pracovního prostředí, ale také otázek spojených s praxí praktického lékaře pro dospělé ve vztahu k poskytování závodně preventivní péče.

Zajišťujeme závodní preventivní péči v Brně a okolí pro více než 147 klientů různé velikosti. Od organizace, která zaměstnává 1800 zaměstnanců až po malé organizace do 5 zaměstnanců. Na pracovištích našich klientů je zastoupeno téměř celé spektrum faktorů pracovního prostředí-hluk, vibrace přenášené na ruce, zátěž horních končetin jednostrannou, dlouhodobou a nadměrnou zátěží, chemické škodliviny, prašnost,alergeny atd. Péči poskytujeme ale také organizacím, kde není problematika pracovního prostředí tak závažná (školy, kanceláře, administrativa apod.).

Kontaktní informace

STORK MEDICAL s.r.o.
Křenová 261/65c
Brno-Trnitá
602 00
Česká republika
IČ:
DIČ
N 49°10.81750', E 16°35.62885
STORK MEDICAL s.r.o. - ekatalog.czPsychologické a psychiatrické ordinace - ekatalog.cz