Pracovně lékařské služby

Úkolem pracovně lékařské péče je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči (PLP) je uložena zaměstnavateli ustanovením § 40 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
Tato povinnost se obvykle zajišťuje na základě smluvního vztahu s příslušným zdravotnickým zařízením (lékařem), které tyto činnosti poskytuje.

Závazným předpisem je vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb. o úmluvě o závodních zdravotních službách, zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

STORK MEDICAL s.r.o. | IČO : 29295939 | Sídlo : Lísky 996/36, Komín, 624 00 Brno | Spisová značka C 71921/KSBR Krajský soud v Brně | +420 543 212 417 | josef.stork@volny.cz | GDPR | O cookies