Kariéra

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2024

STORK MEDICAL s.r.o. vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186/2009 Sb. pro pracoviště Masarykova 544, 664 61, Rajhrad výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru: Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek: do 27. 7. 2024

Místo pro podání přihlášek: Masarykova 544, 664 61, Rajhrad nebo elektronicky na adresu: josef.stork@volny.cz

 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

 • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
 • osobní dotazník rezidenta,
 • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
 • přehled odborné praxe.
   

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách MZČR https://mzd.gov.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2024/

Rezidentem pro rok 2024 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

zájem o práci v oboru VPL 1 – 10 bodů
zájem o výkon povolání v daném regionu 1 – 10 bodů
předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL  1 – 10 bodů
komunikační schopnosti  1 – 10 bodů
  Celkem: 4 – 40 bodů

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení 4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení 7 – 10 bodů

 

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).

 

Kontaktní osoba: MUDr. Josef Štork, tel.: +420 721 376 042, josef.stork@volny.cz

 

STORK MEDICAL s.r.o. | IČO : 29295939 | Sídlo : Lísky 996/36, Komín, 624 00 Brno | Spisová značka C 71921/KSBR Krajský soud v Brně | +420 543 212 417 | josef.stork@volny.cz | GDPR | O cookies