Kariéra


Přijmu zdravotní sestru

Přijmu zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře v Rajhradě na úvazek 0.5.

Bližší informace MUDr. Josef Štork

Telefon: 721 376 042

E-mail: josef.stork@volny.cz


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2021 – 2.kolo

 

STORK MEDICAL  s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

 

Lhůta pro podání přihlášek:   od 6. 9. 2021 do 25. 10. 2021

Místo pro podání přihlášek: Masarykova 544, 664 61 Rajhradnebo mailem na adresu:  josef.stork@volny.cz

 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

  • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
  • osobní dotazník rezidenta,
  • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
  • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
  • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
  • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2021 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

§  zájem o práci v oboru VPL: 1 – 10 bodů

§  zájem o výkon povolání v daném regionu: 1 – 10 bodů

§  předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL: 1 – 10 bodů

§  komunikační schopnosti: 1 – 10 bodů

Celkem: 4 – 40 bodů

 

Způsob hodnocení uchazečů:

§  podprůměrné hodnocení: 1 – 3 body

§  průměrné hodnocení:  4 – 6 bodů

§  nadprůměrné hodnocení: 7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů). 

 

 

Kontaktní osoba: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042