Kariéra

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2021

 

STORK MEDICAL  s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

 

Lhůta pro podání přihlášek:   od 1. 7. 2021 do 15. 8. 2021

Místo pro podání přihlášek: Masarykova 544, 664 61 Rajhrad

                                                      nebo mailem na adresu: josef.stork@volny.cz

 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

 • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
 • osobní dotazník rezidenta,
 • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2021 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL                                                1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu                        1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti                                                   1 – 10 bodů

Celkem:                                                                                    4 – 40 bodů

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení                                                 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení                                                        4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení                                                  7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).

 

 

 

 

Kontaktní osoba: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042

2. KOLO - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020
 

STORK MEDICAL s.r.o. vyhlašuje dne 25. 8. 2020, 2. kolo - výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Všeobecné praktické lékařství
 

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 9. 2020

Místo pro podání přihlášek: Masarykova 544, 664 61 Rajhrad

nebo mailem na adresu: josef.stork@volny.cz


 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

 • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
 • osobní dotazník rezidenta,
 • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2020 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017
 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL 1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu 1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti 1 – 10 bodů

Celkem: 4 – 40 bodů
 

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení 4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení 7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).
 

Kontaktní osoba: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042